Om E-helsepanelet

E-helsepanelet er et sted hvor vi samler erfaringer og ideer til utvikling av tekniske løsninger som frigjør tid til helse og omsorg. Initiativtager er det nordiske konsernet Omilon, som leverer digitale dokumentasjonsløsninger til nordiske helse og omsorgsøktører, myndigheter og offentlig forvaltning.