E-helsepanelet

I E-helsepanelet er du med på å utvikle fremtidens tekniske løsninger innen helse og omsorg. Takket være dine verdifulle innspill kan vi frigjøre mer tild til møtet mellom helsepersonell og pasienter.

Les mer og bli en del av E-helsepanelet!

Login

For å besvare E-helsepanelet undersøkelser trenger du å registrere deg med å logge inn her eller på noen av de andre sidenes registreringsknapper.

N

Si din mening

Etter registrering inviterer E-helsepanelet deg til ulike undersøkelser som handler om helse og omsorg. Besvarelsene tar bare noen minutter og er helt frivillige.

Vårt takk

Som takk for at du har tatt deg tid til å svare på våre undersøkelser, donerer vi en gave til en ideel organisasjon som ligger ditt hjerte nært.